İl Müdür Yardımcılarımız


Hülya ÖZDEMİR
İl Müdür Yardımcısı 

 

         23 Nisan 1969 yılında Sivas'ta doğdu. İlk-Orta ve Lise öğrenimini Sivas'ta tamamladıktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünü ve AÖF Sosyal Hizmetler Bölümünü tamamladı. Pazar Lisesi, Tokat Cumhuriyet Lisesi ve Arif Nihat Asya Lisesinde Felsefe Grubu Öğretmenliği yaptı.
        10.08.2012 tarihinde Tokat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Hülya ÖZDEMİR, halen görevine devam etmektedir.
        Tokat Kadın Platformu ve Kent Konseyinde aktif olarak görev aldı. Türk Halk Müziği ve Klasik Müzik hayranıdır. Orta derecede İngilizce bilen Hülya ÖZDEMİR evli ve 3 çocuk annesidir.

  

 Kemalettin ERILMAZ 
İl Müdür Yardımcısı 


 

 


Güngör YÜCE
İl Müdür Yardımcısı

 

05.08.1973 Reşadiye doğumlu olan Güngör YÜCE, 1991 yılında Reşadiye İmam Hatip Lisesinden, 1995 tarihinde ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olmuştur. 1996 yılından itibaren Aile ve Sosyal Politikalar bünyesinde görev yapan YÜCE, evli ve iki çocuk babasıdır.

İş Deneyimi

- 1996 yılında MEB'den naklen atama
- Başbakanlık SHÇEK Tokat Yetiştirme Yurdu Müdür V. (2003-2007)
- Başbakanlık SHÇEK İl Müdürlüğü Aile Danışma Merkezi Müdür Vekili
- Başbakanlık SHÇEK Tokat İl Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Vekili (2009-2012)
- Tokat Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Vekili ve İl Müdür Yardımcılığı Vekili (2013-..)

İş Başarısı

 - Teşekkür Belgesi ( 2004 - Kuruluş Müdürlüğü- Tokat Valiliği)

Kurs ve Seminerler

- ÇHGM 2014 Öz Değerlendirme Eğitimi
- Aile Eğitici Eğitimi Programı - Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü (Samsun)
- Muhakiklik Eğitimi - SHÇEK Teftiş Kurulu (11-14 Temmuz 2011 / Nevşehir)
- SHÇEK- Unicef Ebeveyn Yoksunu Çocukların Min. İz. Std. Prgoramı (Mayıs 2011 / Afyon)
- İhale İşlemlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim (SHÇEK Genel Müdürlüğü Antalya / 13.08.2011)
- SHÇEK Kalite Yönetim Sistemi Hizmet İçi Eğitim (08-13 Çubat 2010)
- Kamu Yöneticilerinin Eğitimi (Devlet Personel Başkanlığı (Samsun / 2011)
- TSE İSO 9001 TEmel Eğitim ve Dökümantasyon Eğitimi (09.12.2010)
- Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi (08-15.03.2010)
- Personel ve İhale Mevzuatı Hizmet İçi Eğitimi SHÇEK Genel Müdürlüğü - Antalya
- Uzman Öğretmenlik Belgesi (24.11.2006)
- Bilgisayar Sertifikası (13.08.2004)
- SHÇEK Genel Müdürlüğü Yetiştirme Yurdu Müdürleri Eğitrim Programı (11-15.10.2004)
- Engelsiz Yaşam Çalıştayı (25-28.06.2012)

Katıldığı Projeler

- SHÇEK Yetiştirme Yurtları Arası Türkiye Genel Halk  Oyunları Şenliği Tertip Komitesi (2010)
- Engellilere Evde Bakım Projesi - Engelli Bakıcılarının Eğitimi Koordinatörü
- Tokat Belediyesi ile yapılan Eşi İçin Yaşamak Projesi Koordinatörü
- Toplumsal Bazlı Hizmet ve İstihdam Projesi Koordinatörü

Çalışma Alanı

- TSE EN ISO 9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi Kurulumu
- TSE EN ISO 9001 - 2008 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Uygulamaları
- İl Kalite Yönetim Sistemi Sorumlusu
- Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli heyet haftalık olağan toplantılarına katılım
- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin izlenmesine Yönelik Kurula katılım
- Adalet Bakanlığına bağlı illerdeki Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri Koruma Kurulları aylıkolağan toplantılarına katılım
- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri aylık olağan toplantılarına katılım
- Eğitimde Şiddetin Önlenmesine İlişkin Kurul toplantılarına katılım
- İl Koodinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantılarına katılım
- İl İstihdam Kurulu toplantılarına katılım
- İdari ve Mali İşler (Personel, terfi, atama, nakil, emeklilik vb. her türlü özlük işlemleri, tüm gelen-giden yazışmalar, bütçe hazırlığı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu Uygulaması, maaşlar, ek ödemeler, ek dersler vb.)
- İnsan Kaynakları
- Stratejik Plan Hazırlama
- Kamu İhale Uygulamaları
- 5018 sayılı Kanuna göre Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi, Ön Mali Kontrol
- Sosya Hizmetler ( Korunmaya muhtaç çocuk, genç, yaşlı ve engelli bireyler ile Ayni-Nakdi Yardım Hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri, evlat edinme hizmetleri, KMÇ Hizmetleri, yaşlı hizmetleri, Engelli hizmetleri ve özel sosyal hizmet kuruluşları, kreş ve gündüz bakımevleri, özel huzurevleri, özel engelli bakım merkezleri)