Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele'de Yıllık Faaliyet Planı Oluşturmak İçin Çalışmalar Başladı

Kent Konseyi toplantı salonunda Yıllık Faaliyet Planı oluşturmak amacıyla Teknik Kurul toplantısı yapılmıştır.
Toplantı açılış konuşmasını İl Müdür Yard. Hülya ÖZDEMİR yaparak ‘’ Hazırlamış olduğumuz İl Eylem Planının taslak sürecini gerçekleştirdik. Şiddetle mücadele noktasında Sayın Vali Yardımcımız Mehmet SÜLÜN başkanlığında bir komisyonumuz var ve yılda iki kez toplanıyoruz. Bu komisyona hazırlanan taslağımız sunuldu ve İl Eylem Planımız oluşturuldu. 4’er aylık periyotlar halinde hedef planlar oluşturmak istiyoruz. Bunların uygulanmasını sağlayacağız. Öngörülen somut hedefleri şablonda yerine yerleştireceğiz. 4 ay sonra bunu kontrol edeceğiz. Gerçekleştirme durumunu değerlendireceğiz.’’ Dedi.
Toplantının devamında Psikolog Büşra Kuzucuoğlu, Sosyolog Ayşe Betül Tanrıverdi, İl Eylem Planı çerçevesinde Yıllık Faaliyet Planı taslağını Teknik Kurul üyelerine sunmuşlardır. Buna göre Teknik kurul üyelerinden alınan dönütler çerçevesinde Yıllık Faaliyet Planı oluşturularak hedefler belirlenmiştir.