2018 Yılı Çocuk Koruma Kurulu Alt Komisyon Toplantısı Gerçekleştirildi

2018 yılı Çocuk Koruma Kurulu Alt Komisyon toplantısı 18.01.2018 tarihinde daha önce belirlenen yer ve saatte müdürlüğümüz şube müdürü Sayın Osman ERDEM başkanlığında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde verilen Koruyucu ve Önleyici tedbir kararları, ilgili müdürlüklerin tedbir kararları ile ilgili sunumları ve sokakta çalıştırılan dilendirilen çocuklara yönelik oluşturulan Mobil Ekibin çalışma prensibi gündemi ile toplanılmıştır.
Şube Müdürümüz Sayın Osman ERDEM’in açılış ve selamlama konuşmalarından sonra müdürlüğümüz Sosyal Hizmet Uzmanlarından Sayın Uğur YURDAKUL’un 5395 sayılı kanun çerçevesinde verilen Danışmanlık Tedbiri noktasında, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Sayın İbrahim ŞENEL’in 5395 sayılı kanun çerçevesinde verilen Eğitim Tedbiri noktasında ve son olarak Sağlık İl Müdürlüğünden Sosyal Hizmet Uzmanı Sayın Nurcan ŞİMŞEK’in 5395 sayılı kanun çerçevesinde verilen Sağlık Tedbiri noktasında kurul üyelerini bilgilendirme sunumları ile toplantıya devam edilmiştir.
Kurum temsilcilerinin yapmış oldukları sunumların sonunda Sokakta Çalıştırılan ve Dilendirilen Çocuklara yönelik oluşturulan Mobil Ekibin çalışma prensibi ve nasıl çalışması gerektiğine dair kurul üyelerinin de görüş ve önerileri dikkate alınarak bir yol haritası çıkarılmıştır.
2018 yılı içerisinde ilkini icra etmiş olduğumuz Alt Komisyon toplantımız toplantı lideri Sayın Osman ERDEM’in iyi niyet ve dilekleri ile sona ermiştir.