2017/2 Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı 26.12.2017 tarihinde saat 14.00’da gündem maddelerini değerlendirmek üzere Valilik Toplantı Salonunda Vali Yardımcısı Sayın Mehmet SÜLÜN başkanlığında gerçekleştirildi.
Açılış Konuşmasında İl Müdürümüz Mahmut ÖZDEMİR gündem maddelerini açıklayarak  “2017 yılına ait Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele verilerinin değerlendirilmesi ve Tokat İl Eylem Planı” olduğunu belirtmiştir.
Bu çerçevede Bakanlığımız tarafından kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş yelpazede, kararlılıkta ve pek çok kurum ve kuruluş işbirliğiyle sürdürülmektedir. Bu kararlılığın en önemli göstergesi Eylül ayında gerçekleştirilen Çalıştay nihayetinde hazırlanan 2018-2020 yıllarını kapsayan Kadına yönelik şiddetle mücadele Tokat İli Eylem Planıdır.
İl Eylem Planı kapsamında, tüm kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile STK temsilcilerinden oluşturulan Teknik Kurul, her ay gerçekleştirdiği toplantılarda İl Müdürlüğümüze Jandarma, Emniyet, İdari ve Mülki Amirlerden gelen 6284 sayılı tedbir kararlarını değerlendirmiş ve İl Eylem Planı üzerinde görüşmelerde bulunulmuştur.
Bu toplantılar sonucunda oluşturulan İl Eylem Planı ve İlimizde meydana gelen kadına yönelik şiddet olaylarına dair veriler, İl Müdürlüğümüz personellerince gerçekleştirilen sunum ile katılımcılara aktarılmıştır. Toplantı sonucunda Tokat İli İl Eylem Planı oy birliği ile kabul edilmiştir.
Toplantıda İl Müdürlüğümüz tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler de değerlendirilmiştir.